Dal and Kadhi

 • Cook Time : 20 Min
Chholar Dal
 • Servings : 4
 • Cook Time : 20 Min
Gujarati Kadhi
 • Servings : 6
 • Cook Time : 45 Min
Gujarati Dal Recipe
 • Servings : 4
 • Cook Time : 20 Min
 • Servings : 4
 • Cook Time : 30 Min
 • Servings : 4
 • Cook Time : 30 Min
 • Servings : 4
 • Cook Time : 30 Min
 • Servings : 4-5
 • Cook Time : 20 Min
Punjabi Kadhi Pakoda
 • Servings : 3-4
 • Cook Time : 45 Min
 • Servings : 4
 • Cook Time : 120 Min
Dal Makhani Recipe
 • Servings : 4
 • Cook Time : 30 Min
Punjabi Dal Fry
 • Servings : 4
Amritsari Dal Recipe